Tag: "kich ban"

4 nguyên tắc để tạo TVC Viral
Nằm lòng những nguyên tắc để 1 TVC trở thành viral...1. Đúng Insight: Nguyên tắc 4W... Cảm xúc tích cực: Gây cảm động, tạo sự hứng khởi, vui vẻ,...